IMG_1152.JPG

Regenwaterbuffer Loosteeg Panningen, gemeente Peel en Maas.

Voordat er gestart kon worden met de werkzaamheden is er archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Voor de aanleg van de regenwaterbuffer is ca. 6.000 kubieke meter grond onder profiel ontgraven en afgevoerd. De buffer fungeert als overstort van het aanliggende regenwater riool. De uitkomende grond is vooraf milieukundig en civieltechnisch onderzocht. Bij gescheiden ontgraving kon direct worden afgevoerd in de diverse grondsoorten.

logo

Crienen Baarlo

Transport & Grondverzet

info@crienen.nl

Tel: 077-4771264

Pratwinkel 3a

5991NP Baarlo

Privacyverklaring   Crienen Baarlo Copyright © 2021 - Hosting & Design 2WCF B.V.    VOORWAARDEN

 Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren geopend met in achtneming van de algemene RIVM regels inzake CORONA / COVID-19